Bornholms Slægts- og Lokalhistoriske Forening


Bogen anmeldt i bladet Slælgtsforskeren nr.1-2019

 

En af de helt store udfordringer for slægtsforskere er læsning af den gotiske skrift, som ikke er til at komme udenom, når man bevæger sig tilbage i tiden.

Heldigvis er der hjælp at hente i form af adskillige bøger om emnet, som kan købes eller lånes på biblioteket, og nu er der kommet en ny titel på markedet.
Det er Bornholms Slægts- og Lokalhistoriske Forening, der står bag udgivelsen, og egentlig er den tænkt som en hjælpende hånd til bornholmerne eller folk, der arbejder med øens historie, men skriften er jo universel, og dokumenterne ligner hinanden over hele landet, så selv om alle eksempler er hentet fra bornholmske arkivalier, kan bogen sagtens bruges af folk fra andre landsdele som en vejledning i læsning af den finurlige skrift. Det er nærliggende at sammenligne
Den gotiske skrift, som den nye bog hedder, med den seneste lærebog, Gotisk - lær at læse og skrive gotisk, udgivet af DIS-Odense i 2013.

Den sidste er en udpræget lærebog med vægt på skriveøvelser, tekster fra ældre lærebøger og fokus på imellem har vi mødt bl.a. uddrag fra skifter, attester, kirkebøger og rejsepas. Alle med tydning på næste side. Desværre gør bogens lille format, at tekstprøverne i flere tilfælde er så små, at en lup kan være påkrævet. Ikke så heldigt i tider, hvor vi ved billeder på nettet er vant til at kunne zoome ind på detaljerne.

Anden halvdel af Den gotiske skrift er helliget litteraturlister og henvisninger til websider, hvor man kan hente hjælp til fx stednavne og tidsregning. Dertil kommer udførlige lister over latinske ord og helligdage og lidt om at finde rundt i de administrative systemer, herunder de bornholmske sognes administrative placering og øens lægdsrullenumre. Som det fremgår, har bogen en helt anden indgang til emnet end Odense-udgivelsen, og de to supplerer således hinanden. Odense har sin styrke i indlæringen, men Bornholm er bedre, når du vil orientere dig bredere.

I øvrigt er det flot at se, at lokalforeningerne kan sætte sådanne projekter i gang og få fine resultater ud af det! 1800-tallets skrift. Den første er en noget bredere introduktion til emnet, hvor der indledes med et kapitel om skriftens udvikling illustreret med alfabeter fra forskellige perioder og oversigter over tal og møntforkortelser. Herefter følger 12 vidt forskellige tekstprøver, hentet fra autentiske kilder, som strækker sig fra en kræmmervarefortegnelse fra 1569 til en skudsmålsbog fra 1896. Ind

Anmeldt af Kathrine Tobiasen

 

Hvis du finder bogen interesant og ønsker at bestille bogen tryk næste

Back Næste