Bornholms Slægts- og Lokalhistoriske Forening


Tittel: En Vestermariedreng fortæller ( Ejn Vestermariahorra fortæller)

 

Lars Peter Cordua Dahl blev en kendt pedel på Knudsker Skole, hvor han var i mange år. Faktisk fra

den nye skoles start i 1958 og frem til den lukkede.

Her blev han en skattet leder af skolens opbygning og vedligeholdelse i bred forstand. Også som

vikar i undervisningen deltog han, når der var brug for det, og her huskes han som en populær

underviser af de elever, der fik fornøjelsen.

Men Lars Peters forhistorie er der ikke mange, der kender.

Som yngste søn på en gård i Vestermarie stod han til at overtage Nørregård som ”jorddrot”, hvad

han ikke var helt glad for.

Når vi læser hans erindringer og oplever, hvor hårdt det var på landet i midten af forrige

århundrede, forstår vi det nok.

Lars Peter nedskrev oprindelig sin historie til sine tre sønner, Torben, Per og John, men som ivrig

læser af ”Anetræet” hvor vi gerne opfordrer medlemmerne til at dele interessant viden med os

andre, henvendte han sig til mig og spurgte forsigtigt, om det var noget at ”komme med”?

Det viste sig, at han havde en hel del maskinskrevne sider med tilhørende billeder, så det var lige at

gå til. Ejn Vestermaria-horras fortælllinj blev et populært indslag på de sidste sider i bladet.

Der er nu udtrykt ønske om at få hele Vestermaria-horrinjs historie uforkortet udgivet. Vi håber i

Bornholms Slægts- og Lokalhistorisk Forening, at bogen vil finde vej ud til en bredere befolkning,

ikke mindst til en yngre generation, der i dag nok har svært ved at sætte sig ind i, hvordan livet i

midten af det forrige århundrede var på Bornholm.

 

 

Hvis du finder bogen interesant og ønsker at bestille bogen tryk næste

Back Næste