Bornholms Slægts- og Lokalhistoriske Forening

Events Calendar

Den Bornholmske Kystredningstjeneste gennem 200 år.
Saturday, 30 September 2023,  2:00 -  4:00
Hits : 565
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kun de færreste ved at en organiseret dansk søredning i Østersøen startede årtier før der overhovedet var tænkt på stationer langs den jyske vestkyst. Det farligste sted på skibenes hovedvej mellem Vesteuropa og Rusland var farvandet omkring Bornholm, værst de undersøiske rev og sandbanker mellem Dueodde og Nexø. Netop her blev en af verdens første redningsstationer oprettet 1822-24. Om dette og den videre udbygning til et selvstændigt statsligt østdansk redningsvæsen handler foredraget. En dramafyldt historie præget af skibsforlis, redninger og store ofre fra redningsfolkenes side. Et stort statsligt kildemateriale benyttes her for første gang.

Se yderligere Henning Bender: Den bornholmske kystredningstjeneste i 200 år, Bornholmske Samlinger 2022, s. 8-77.

Location Biblioteket, Salen