Bornholms Slægts- og Lokalhistoriske Forening

Article Index

 There are 4 districts on Bornholm, that's Northern District, Southern District, Western District and Eastern District.
There are 23 parishes and Christiansø

 sogne

1 municipality, approx 39,700 inhabitants, 
587,55 km² (230 square miles), from north to south approx 40 km (25 miles). from east to west approx 30 km (19 miles) and from Bornholm to Christiansø between 17 and 24 km (11 and 15 miles).


Northern Shire

Market towns: Allinge - Sandvig, Hasle.
Parishes: Hasle market town Countrydistrict, Klemensker, Rutsker, Olsker, Rø.
Bornholm Northern Shire includes the coast from Baggeås mouth in the west, around Hammeren to Salene cove on the northern coast. Inside the island it reaches Årsballe.
The area of the shire is 15137 ha.
Northern shire combined with Vestern shire makes Bornholms Vestern deanery with in total 10 parishes.
The Shire was in the Middle Ages called Hasle shire (1335 Hasleheret, 1530 Noreheritt, 1572 Nørre Herrit).

Allinge- Sandvig: The market towns Allinge - Sandvig is placed in Northern shire at 55° 16' 33" n.br. og 14° 48' 19" ø.l. Grw.calculated from the western end of Allinge church. Histori: Allinge (1392 Aland, 1569 Alende; supposedly a derivation of the name of the name of tree Al , >> El << ). Sandvig ( 1416 Sandewik, 1434 Sandwig ) a name that without an doubt referes to the sandy cove where the town is placed. The prefect Urne 1756 speaks of a legdend. According to this the town schould originaly have been placed close to Salomons kapel until it was mooved after a fire. The town have been a fisching village up until now. Especially in the Middle Agdes it played a significant roll in the german “hansestæders” in the catch of herring. As all the other towns Allinge - Sandvig suffered a lot during the plague 1618 og 1654, where respectively 126 and 102 people died. They have always been small towns. In 1769 there where 303 in Allinge and in Sandvig 218 inhabitants. In the 1800 the numbers grows until the graniteworks was build in 1891.
Year - Population: 1787 - 551, 1845 - 850, 1893 - 1835, 1940 - 2180, 1955 - 2130, 1965 – 2084, 2019 - 1533

Olsker: Surraunded by the Baltic Sea, Rø Parish , Rutsker højlyng, Klemensker parish and Rutsker parish and Allinge - Sandvig market towns. To the North East the parish have an intended but not steap rocky coast, which at Tejn forms a cove which have made it possible to build a harbor. In the parich was in 1691 1 proprietærgård (large farmer), 35 selvejergårde (farmer) og 6 vornedegårde (farmer). In 1893 there where 54 farms, 181 houses, on 4431 tdr. land. (= 6039 acres)
Year - Populationl: 1787 - 506, 1845 - 822, 1893 - 1146, 1940 - 1668, 1955 - 1740, 1965 – 1752, 2019 - 1244

Rutsker: Surraunded by Allinge - Sandvig market towns, Olsker og Klemensker parish og Hasle marked town and to the west the Baltics Sea, along a 6½ km. Coast line from Hasle until 500 m. north of the harbour in Vang. An enclave, Rutsker heather with Rutsker plantation, the parish part of the joint heather, lies isolated to the East surraunded by Olsker, Rø abd Klemensker parish. The Southern coast line from Hasle to the small restaurent Ginesminde is elevated cliff, which in nice green curves rises from a much stony beach with the small harbors Helligpeder og Teglkaas. In the parish was in 1691 18 selvejergårde (farms) and 8 vornedegårde (farms) and in 1893 there was 55 farms and 210 houses, på 4639 tdr. land. (= 6323 acres)
Year - Population: 1787 - 576, 1845 - 1029, 1893 - 1325, 1940 - 1412, 1955 - 1273, 1965 – 1188, 2019 - 587

Hasle Town: lies in Nørre shire at 55° 11' 05" n.br. og 14° 04' 36" ø.l. for Grw. Calculatet from the western part of the church. Historie: ( 1149 Haslæheret, 1555 Hasle, Hassel; very likely old danish Hasli, >> Hassel lund << ) (Hassel = hazel). The town is a very old town in Nørre shire allredy in 1335 it was called Haslæheret, but hwen it became a market town is not known. It is mentioned as such in 1555. In 1499 is only Åkirkeby, Rønne og Neksø mentioned as market towns. Most likely it started as a fisching place. In the early 1400 it grew so a church could be built there. It has always been a small town suffering under the nearby Rønne. During the regime of Chr. IV ther was spoken in 1624 about taking away the market town privilege on the ground of its size. As all the other towns on Bornholm Hasle suffered during the plague in 1618 and 1654, when respectively 138 and 131 inhabitants died. In 1658 the town had about 60 inhabitants. Active fishermen and businessmen made the town attractive and the town was known for its veery good potatos and carrots ( the town has still a street named ”Gulerodsgade” = carrot street. After a time as a poor miserable small town Hasle got in1889 an improvement as the “Hasle Klinker” factory was built. In 1893 the town had 20 streets and about 200 buildings.
Hasle Landdistrikt: Is surrounded by Hasle, Klemensker parish og Vester shire ( Nyker parish ), It axists of a 2½ km. wide sandy coast from the southern part of Hasle market town to the and of the stream called Baggeå. It goes about 1 km. indland. The area former called Klemensker strandmark, was about 1860 separated from Klemensker parich.
Year - Population: 1787 - 441, 1845 - 724, 1893 - 1271, 1940 - 1490, 1955 - 1566, 1965 – 1536, 2019 - 1719

Klemensker: Klemensker is the only parish on Bornholmske that does not have access to the see because the coast between Bagge å and Hasle market town, which originally belonged to Klemensker, from about 1860 is separated and is now Hasle market town land district. The parish is surrounded by Hasle market town, Rutsker and Olsker parish, Rutsker Plantation, Rø parich, Øster shire ( Østerlarsker parish ) and Vester shire ( Nyker plantation, Vestermarie og Nyker parish). In the parish was in 1691 2 proprietærgårde (large farmers), 69 selvejergårde (farmers) og 15 vornedegårde (farmers) and in 1893 there was 159 farms, 255 houses, on 11245 tdr. land. (= 15327 acres)
Year - Population: 1787 - 1246, 1845 - 1785, 1893 - 2175, 1940 - 2725, 1955 - 2668, 1965 – 2551, 1019 - 1550

Rø: Is surrounded by Øster shire ( Østerlarsker parish along Bobbe Å), Klemensker parish, Rutsker Højlyng, Olsker parish and to the northeast by the Baltic Sea. The coast line which is about 6½ km.is one of the most alternating and scenery on the whole island. There are much forrest in the parish. The big Rø plantation along with the many private forests. In the parish was in 1691 27 selvejergårde (farmers) og 9 vornedegårde (farmers) and in 1893 there was 36 farms, 112 houses on 4379 tdr. land. (= 5969 acres)
Year - Population: 1787 - 485, 1845 - 591, 1893 - 725, 1940 - 906, 1955 - 768, 1965 – 761, 2019 - 427Western district

vesterherred

Købstad: Rønne.

Sogne: Knudsker, Nyker, Vestermarie, Nylarsker.

Bornholms vester herred omfatter kysten fra Baggeås munding i vest til Lilleå på sydkysten. I det indre af øen hører hele Almindingen til herredet.

Herredets areal udgør 14.674 ha.

Nørre herred udgør sammen med Vester herred Bornholms Vestre provsti med i alt 10 pastorater.

Nyker: Har mod vest ca. 1 km. lav klitkyst mellem mundingerne af Blykobbeå og Baggeå og omgives i øvrigt af Nørre herred ( Hasle købstads landdistrikt og Klemensker sogn) Vestermarie og Knudsker sogn.. I sognet fandtes i 1691 3 proprietærgårde, 28 selvejergårde og 15 vornedegårde og i 1893 fandtes der 52 gårde, 136 huse, på 3811 tdr. land.
Årstal - Folketal : 1787 - 622, 1845 - 909, 1893 - 1017, 1940 - 1293, 1955 - 1372, 1965 - 1549, 2019 - 1607,

Knudsker: Har mod vest 3½ km. lav klitkyst fra syd siden af Hvideodde til Blykobbe åens munding og omgives i øvrigt af Nyker, Vestermarie og Nylarsker sogn samt Rønne købstad. I sognet fandtes i 1691 1 proprietærgård, 30 selvejergårde og 8vornedegårde, og i 1893 fandtes der 40 gårde, 93 huse, på 3492 tdr. land.
Årstal - Folketal : 1787 - 341, 1845 - 526, 1893 - 659, 1940 - 1309, 1955 - 1918, 1965 - 2147, 2019 - 2759,

Rønne: Købstaden Rønne er Bornholms største og betydeligste by. Rønne ligger i Vester herred, ved øens vestligste pynt, under 55° 05' 56" n.br. 14° 42' ø.l. f. Grw. ( 2° 7' 20" ø.l. fra København ) beregnet fra kirken. Rønne ligger 150 km. øsø fra København. Fra Rønne til Hasle ad landevej er der 11 km. til Allinge 23 km., til Svaneke 30 km., til Neksø 30 Km., til Aakirkeby 16 km. Historier: Rønne ( 1327 Rodne, 1380 Rothna, 1433 Røthna; navnet er snarest en afledning af adj. Rådden, oldnordisk Rotinn, beslægtet med ordet råd, for rådnelse, Mul. Sigtende til den gamle byes beliggenhed på lavt, sumpet terræn) Må vistnok være opstået som købstad sidst i 1200 tallet hvilket også passer med, at dens gamle kirke i sine ældste dele kan føres tilbage til den periode. Året 1563 gav Frederik den II byen et Købstadsvåben forestillende 3 hvide Torsk i blåt felt med en biskop i ornat oven over. Rønne er da også særpræget ved sin store udstrækning, fra syd til nord godt 3 km. og en bredde på næsten 2 km. en følge af den spredte bebyggelse af overvejende en etages huse, der optager omtrent 200 gader med en samlet længde på ca. 55 km.
Årstal - Folketal : 1787 - 2127, 1845 - 4244, 1893 - 8280, 1940 - 11012, 1955 - 13160, 1965 - 13216, 2019 - 11557, 

Vestermarie: Vestermarie sogn er Bornholms største sogn og af en meget uregelmæssig form. Kyststrækningen mod syd fra Lilleås munding til godt 1 km. vest for Sose Odde, er en bevokset klintekyst med forstrand. Sognet omgives af Nylarsker, Knudsker og Nyker sogn, Nørre herred ( Klemensker sogn ), Nyker plantage, Øster herred ( Østerlarsker og Østermarie sogn ) og sønder herred ( Aakirkeby plantage, Aaker sogn ) Historie: Vestermarie ( 1335 ecclesie occidentalis beate Marie, 1429 Wester Marie kirkesogn, 1508 Wostre mark kirkesogn, 1547 Wester Markersoggen). I 1691 fandtes der 68 selvejergårde og 18 vornedegårde i sognet, og i 1893 fandtes der 86 gårde, 225 huse, på 10429 tdr. land.
Årstal - Folketal : 1787 - 1133, 1845 - 1499, 1893 - 2100, 1940 - 2190, 1955 - 2016, 1965 - 1910, 2019 - 1324,

Nylarsker: Nylarsker har mod syd 7 km. strand fra mundingen af Vellenså til et punkt ca. 1 km. vest for Sose odde og omgives i øvrigt af Rønne købstads markjorder, Knudsker og Vestermarie sogn. I sognet findes Nylars kirke ( 1334 ecclesie santi Nicholai, 1676 Nylars kirke, sognet: 1433 Niclaus kirkere sogn, 1528. Nelawse sogenn). I 1691 fandtes der 35 selvejergårde og 8 vornedegårde foruden 11 huse med jord i kongens Arnager. I 1893 var der 914 indbyggere, 48 gårde, 132 huse på 3987 tdr. land.
Årstal - Folketal : 1787- 605, 1845 - 740, 1893 - 914, 1940 - 1101, 1955 - 1076, 1965 - 1043, 2019 - 827, Southern district

 søndreherrede

Købstæder: Aakirkeby, Neksø.

Sogne: Bodilsker, Povlsker, Pedersker, Aaker, Aakirkeby.

Bornholms sønder herred omfatter de fire sydøstlige sogne inden for kyststrækningen fra Frederiks stenbrud på østkysten ved Neksø til Lilleås munding på syd kysten. Til herredet høre Aaker og Bodilsker plantager, og det når frem til Ekkodalen ved kanten af Almindingen.

Herredets areal udgør 16096 ha.

Sønder herred udgør sammen med Øster herred samt Christiansø, Bornholms østre provsti med i alt 9 pastorater.

Åkirkeby: Købstaden Åkirkeby ligger i Sønder herred under 55° 4' 14" n. br. og 14° 55' 16" ø.l. for Grw. beregnet for kirkens vestre ende. Bornholms sydligste del har ingen kystbyer. Her er byfunktionerne samlet i Åkirkeby, der ligger i det frodige sydbornholmske landskab midtvejs mellem Rønne og Neksø og mellem Almindingen og badestedet Boderne. Historie: Åkirkeby ( 1420 Aakierkiæby ) er rimeligvis den af Saxo under 1149 nævnte landsby. Blev købstad i 1346 hvorved byen var øens eneste landsby der blev forfremmet til købstad. Den var øens vigtigste by i middelalderen, da den var sæde for Bornholms kirkelige styrelse, ligesom også øens landsting holdtes her lige til 1776, da det flyttedes til Rønne ( ophævet 1813 ). Åkirkeby har dog selv haft en havn ved sydkysten ved Raghammer, lidt øst for Grødby å's udløb, men den var helt tilsandet i begyndelsen af 1800 tallet. I Åkirkeby og Åker sogn døde i 1618 928 mennesker og i 1654 557 mennesker af pesten. Mere end den halve by brændte den 24/08-1684. En del af byen og hospitalet samt skolen brændte den 10/05-1760. I 1658 havde byen ialt 60 borgere, 1769 var der 361 indb. Åkirkeby ( Bornholmsk Åkjærkjeby ) betyder slet og ret >> byen ved Åkirke <<, og denne har igen sit navn efter de to åløb i byens opland, Læså og Grødbyå. I 1510 blev byen brandskattet af Lübeckerne, og 1684 lagde en ny brand mere end halvdelen af byen i aske. Åkirkebys betydning som hovedstad gik tabt, dens havn ved Raghammer sandede til, og i 1787 levede mere end 10 procent af byens folk af tiggeri, blandt disse mange gamle. Endnu i 1808 hed der i en indberetning til øens amtmand, at >> ikke ti borgere i den hele by ere gieldfrie <<, men med 1800 tallet begyndte dog en ny opgangstid for byen.
Årstal - Folketal : 1787 - 432, 1845 - 545, 1893 - 967, 1940 - 1567, 1955 - 1540, 1965 - 1502, see Åker

Åker: Omgives af Vester herred ( Vestermarie sogn ) , Åkirkeby købstad, Øster herred ( Østermarie sogn ), Pedersker Højlyng, Bodilsker og Pedersker sogn samt Østersøen langs en 6 km kyststrækning fra Lilleå's munding til Raghammer Odde. Sognet der ligger rundt om Åkirkeby, strækker sig mod nord ind i højlyngen, hvor et større område nu udgør Åker plantage. Her ligger det højeste punkt Knægten 121m. I sognet fandtes der i 1691 3 proprietærgårde, 67 selvejergårde, 25 vornedegårde og 8 udbyggerhuse og i 1893 fandtes der 88 gårde, 400 huse på 12848 tdr. land.
Årstal - Folketal : 1787 - 1325, 1845 - 1865, 1893 - 2347, 1940 - 2522, 1955 - 2329, 1965 - 2195, 2019 - 3202,

Pedersker: Omgives af Åker, Bodilsker og Povlsker sogn og har mod syd en 6½ km. lang sandet kyst fra Raghammer Odde mod sydøst. Sognets andel i Højlyngen, med Pedersker plantage, ligger som en isoleret enklave 3 km. mod nord omgivet af Åker sogn, Øster herred ( Østermarie sogn ), Povlsker plantage og Bodilsker sogn. Inden for stranden ligger et ca. 1 km. bredt lyng og plantagedækket flyvesandområde, sømarken. I sognet fandtes der i 1691 1 Proprietærgård, 30 selvejergårde og 12 vornedegårde og i 1893 fandtes der 71 gårde, 144 huse på 4678 tdr. land.
Årstal - Folketal : 1787 - 758, 1845 - 931, 1893 - 1124, 1940 - 1198, 1955 - 1113, 1965 - 1057, 2019 - 570,

Bodilsker: Omgives af Povlsker, Pedersker, Højlyng, Øster herred ( Ibsker sogn ) og Neksø købstad samt Østersøen med den åbne lavvandede Balka bugt 2,2 km. med kyst på begge sider af det lille Melå. Syd for åens udløb danner kysten en bred sandet forstrand med bagved liggende klitterræn. I sognet fandtes der i 1691 39 selvejergårde, 15 vornedegårde og i 1893 fandtes der 52 gårde, 165 huse på 6813 tdr. land
Årstal - Folketal : 1787 - 683, 1845 - 919, 1893 - 1300, 1940 - 1413, 1955 - 1452, 1965 - 1454, 2019 - 850,

Povlsker: I øens sydøstlige hjørne omgives mod vest af Pedersker og mod nord af Bodilsker sogn. Højlyngen hvoraf største delen optages af Povlsker plantage, ligger 6 km. nordligere omgivet af Bodilsker sogn , Pedersker højlyng og Øster herred ( Østermarie og Ibsker sogn ). Mod syd og øst begrænses sognet af en fladvandet sandkyst af meget finkornet hvidt sand, som inden for en bred forstrand danner et klitlandskab, der kulminerer i de op til 15m høje hvide klitter ved Dueodde. Sognet har på grund af de store sandarealer været særlig udsat for sandflugten. 1618 blev 4 gårde til dels ødelagt, 1630 1 gård og 1711 og 1717 4 gårde. De måtte dels flyttes, dels have store skattelettelser. I sognet fandtes der i 1691 39 selvejergårde og 14 vornedegårde og i 1893 fandtes der 82 gårde, 126 huse på 6813 tdr. land.
Årstal - Folketal : 1787 - 674, 1845 - 990, 1893 - 1100, 1940 - 1226, 1955 - 1260, 1965 - 1241, 2019 - 1047,

Neksø Købstad: Hører til Sønder herred, under 54° 3' 38" n. br. og 15° 8' 4" ø.l. for Grw. beregnet for kirkens vestre ende. Historie: Neksø ( 1346 Nexe, 1429 Nexø ; navnet er muligvis sammensat af gl.da. Sæ, >>Sø << ) nævnes allerede som købstad 1451 og fik ligesom Rønne sine privilegier bekræftet i 1555. Ved Lybækkernes angreb på øen i 1510 blev byen afbrændt, og den led også meget ved Svenskernes overfald 09/06-1645 da de under Wrangels anførsel beskød og plyndrede den. Da den anden >> mandedød << eller byldepest brød ind over Nexø 1653 og i halvandet år rasede over Bornholm, lagde den alene i Nexø 413 mennesker i graven, vel næsten den hele by, og i 1658 angaves den at have 100 borgere, i 1769 var indbyggerantallet 1172. 28/10-1756 hærgedes byen af en voldsom ildebrand. Og maj 1945 blev den atter stærkt medtaget ved de russiske luftbombardementer, der ramt 856 af byens ca. 900 ejendomme og totalt udslettede 175 huse. Neksø købstad er Bornholms næststørste købstad.
Årstal - Folketal : 1787 - 1175, 1845 - 1406, 1893 - 2327, 1940 - 2932, 1955 - 3276, 1965 - 3418, 2019 - 3638,Eastern district

 østerherred

Købsteder: Svaneke.

Sogne: Østerlarsker, Gudhjem, Østermarie, Ibsker.

Bornholms øster herred omfatter kyststrækningen fra Salene bugt i nord forbi Svaneke til Frederiks stenbrud nord for Neksø. I det indre af øen hører Paradisbakkerne og Ølene hertil.

Herredets areal udgør 12809 ha.

Øster Herred udgør sammen med søndre herred, samt Christiansø, Bornholms Østre provsti med ialt 9 pastorater.

Gudhjem: Øens mindste sogn, omgives mod syd og vest af Østerlarsker sogn mod nord og øst af Østersøen. I sognet findes fisker: og havnebyen Gudhjem, byen ligger dels på en klippeflade ved foden af Bokuld, dels op ad de stejle skråninger mod vest og syd. Ved pesten 1653 -54 blev den næsten affolket, idet der i Gudhjem og Melsted døde 105 mennesker, men efter den skånske krig 1675 -79 befolkes den atter af flygtninge fra Skåne og Blekinge, en indvandring, der endnu skal give sig kende i særegne sprogdannelser. Gudhjem var i 1737, med sine 52 husfædre, dobbelt så stor som noget andet fiskerleje på øen, Melsted havde da 10 husfædre. Bornholms ældste handelsby, har købstadpræg og de fleste af en købstads offentlige bygninger og institutioner, selv om den ikke længere har købstadsrettigheder. Endnu i 1664 talte kongen Gudhjem blandt sine Købstæder. I sognet i 1893 fandtes der 6 gårde 137 huse på 227 tdr. land.
Årstal - Folketal : 1787 - 299, 1845 - 393, 1893 - 653, 1940 - 936, 1955 - 811, 1965 - 907, 2019 - 678,

Østerlars: Omgives af Østermarie sogn, Vester herred ( Vestermarie sogn og Nyker plantage) og Nørre herred ( Klemensker og Rø sogn ). Mod nordøst begrænses det af Østersøen og af annekset Gudhjem. Kysten afviger ikke væsentlig fra den øvrige del af øens Nordøst kyst ved Salene vest for Gudhjem og ved Melsted øst for Gudhjem findes mindre områder med sandstrande, men derudover er det en indskåret klippekyst med maleriske bevoksninger. Sognet ligger i et stærkt kuperet granit terræn i ca. 100 m. højde med ret brat fald mod kysten. I sognet fandtes i 1691 1 proprietærgård, 49 selvejergårde, 22 vornedegårde, samt nogle udbyggeruse og i 1893 fandtes der 67 gårde, 211 huse på 6904 tdr. land.
Årstal - Folketal : 1787 - 900, 1845 - 1223, 1893 - 1469, 1940 - 1749, 1955 - 1703, 1965 - 1446, 2019 - 832, 

Østermarie: Omgives af Ibsker sogn, sønder herred ( Povlsker Højlyng og Aaker sogn ), Vester herred ( Vestermarie sogn ), Øster Larsker sogn og Østersøen. Sognet har en kyststrækning på ca. 6 km. med en ret indskåret klippekyst af vekslende højde, mest kendt er klipperne ved Randkløveskåret, men hele kysten er meget smuk og stærkt besøgt af turister. I sognet fandtes i 1691 2 proprietærgårde, 80 selvejergårde, 17 vornedegårde og 6 vornedehuse og i 1891 fandtes der 147 gårde, 298 huse på 11231 tdr. land.
Årstal - Folketal : 1787 - 1369, 1845 - 1903, 1893 - 2296, 1940 - 2727, 1955 - 2493, 1965 - 2322, 2019 - 1434,

Ibsker: Begrænses af Sønder herred ( Neksø Købstad, Bodilsker sogn og Povlsker plantage), Østermarie sogn og mod nord og øst af Østersøen og Svaneke Købstad. Sognet har mod nord en indskåren klippekyst på 1,7 km med Listed fiskerleje og bådehavn. På Østkysten 7 km. med Årsdale fiskerleje og bådehavn, som ligger 2½ km syd for Svaneke. Det højeste og mest kuperede område ligger mod sydvest i Ibsker højlyng, der dannes af Helvedsbakkerne mod øst og Paradisbakkerne mod vest. I sognet fandtes der i 1691 3 Proprietærgårde, 36 selvejergård, 20 vornedegårde og 3 vornedehuse og i 1893 fandtes der 60 gårde, 185 huse på 5732 tdr. land.
Årstal - Folketal : 1787 - 841, 1845 - 1336, 1893 - 1622, 1940 - 1719, 1955 - 1624, 1965 - 1574, 2019 - 1123, 

Svaneke: Ligger på øens østligste punkt i Øster herred under 55º 8' 3" n. br. og 15º 8' 40" ø. l. for Grw. beregnet for kirkens vestre ende. Historie: Svaneke ( udtales Svanika ; 1491 Swanicke; navnet er antagelig Swanika afledt af et gl. da. Swanwik, >> Svanevig << ) Nævnes ligesom Rønne som Købstad i slutningen af 1400 tallet og fik ligesom den sine privilegier fornyet i 1555. I 1660 tallet og 1700 tallet har den sikkert været en ret livlig handelsby. I 1610 brændte den halve by, men helt op i 1700 tallet har den kunnet stå sig i kampen med Neksø som Østbornholms vigtigste handelsplads. I 1658 havde byen 70 borgere og i 1769 var indbyggertallet 669. Svanekes >> Hospital << har vel egentlig kun været et fattighus der gav 3-4 fattige husly og varme, der er vist ikke ældre end fra 1700 tallet. Havnens ødelæggelser under stormfloden 1872 var en katastrofe for byen, først 1897 kunne den genåbnes, men da byen ingen jernbane fik, erobrede Østermarie stationsby store dele af Svanekes naturlige opland.
Årstal - Folketal : 1787 - 603, 1845 - 524, 1893 - 1351, 1940 - 1157, 1955 - 1187, 1965 - 1174, 2019 - 988,


 Ertholmene

 

Christiansø sogn hører under Forsvarsministeriet. Det er Danmarks østligste område. Christiansø er en lille øgruppe der ligger ca. 20 km. nord for Svaneke på 15° 11' ø.l. 55° 19' n.br. Den består af 3 øer, Christiansø 710 m lang, 430 m bred på 22,3 ha. Frederiksø 440 m lang, 160 m bred, på 4 ha. og Græholmen på 11 ha. samt en del mindre, ubevoksede klippeskær: Tat, Lilleø, Vesterskær, Østerskær, Tyveskær, Præsteskær. Øerne består af stribet granit med et tyndt dække af jord, af den ret yppige bevoksning på Christiansø skyldes for en stor del jord, der er bragt over fra Bornholm. Den ubeboede Græsholmen er utilgængelig for offentligheden, idet den er fuglereservat (siden 1926) og ynglested for fugle som alk, lomvi, store mængder edderfugle, og flere mågearter.Kirkegården blev indviet d. 25/10-1684, også på Frederiksø har der været en kirkegård, hvor kolera ligene fra 1853 jordedes, ligesom på Græsholmen, indviet 02/12-1684 ( i 1685 skal her været jordet 38 pest lig i løbet af et par uger) Sidst nævnt sted indviedes 1811 en kirkegård, som dog snart blev opgivet. Før Christiansø i 1684 fik sin kirkegård, begravedes øboerne på Gudhjem kirkegård. I forhold til Bornholm er beliggenheden 20 km. nord for Svaneke, 18 km. nordøst for Gudhjem og ca. 26 km. øst for Hammeren. Den Svenske flådehavn Karlskrona befinder sig ca. 100 km. nord for Ertholmene.
På det smalleste sted fører en 30 m lang svingbro over vandet. den 220 m brede Tårnrenden skiller Frederiksø fra Græsholmen. Skæret Tat ligger 60 m nord for Græsholmen. Danmarks østligste punkt findes på Østerskær, 310 m lang øst for Christiansø. Navnet Ertholmene skal enten hentyde til stedets lidenhed eller til, at de to beboede øer med det mellemliggende sund ligner en åben ærtebælg.Fæstningen, som blev påbegyndt 1684, fik navnet Christiansø, mens ørene benævnes Christiansholm og Frederiksholm efter Christian V og Frederik IV. Før fæstningstiden ses navnet Kirekholmen og Bodholmen om de samme øer. Det første har nok noget med kirke at gøre, det sidste med de fiskeboder, som lå på Frederiksø. En fast bosiddende befolkning fandtes næppe før 1864, kun i sommertiden kom der fiskere fra Bornholm, Skåne, Blekinge og Nordtyskland. De medførte familie, kvæg og høns og opførte stenhytter (Boder), hvori de boede i fisketiden.Med Christian V fæstningsbygningen fra 1684 ophørte fiskernes sommerbesøg, og i stedet fik øerne en helårs befolkning, som, da byggeriet var færdigt, indskrænkedes til 114 mand omfattede officerer, embedsmænd, håndværkere og menige soldater. Antallet af kvinder og børn og tyende kendes ikke. Folketællingen i 1810 viser øernes højeste befolkningstal: 829. Ved fæstningens reduktion i 1855 var tallet nede på 319,og året efter ca. 100. Ved den fuldstendige nedlæggelse, 1863 forsvandt besætningen, men mange af de tidligere soldater fik lov at flytte tilbage som fiskere.
Årstal - Folketal : 1787 - ---, 1845 - 393, 1893 - ---, 1940 - 126, 1955 - 157, 1965 - 124 , 2019 - 90