Bornholms Slægts- og Lokalhistoriske Forening

Article Index


 Southern district

 søndreherrede

Købstæder: Aakirkeby, Neksø.

Sogne: Bodilsker, Povlsker, Pedersker, Aaker, Aakirkeby.

Bornholms sønder herred omfatter de fire sydøstlige sogne inden for kyststrækningen fra Frederiks stenbrud på østkysten ved Neksø til Lilleås munding på syd kysten. Til herredet høre Aaker og Bodilsker plantager, og det når frem til Ekkodalen ved kanten af Almindingen.

Herredets areal udgør 16096 ha.

Sønder herred udgør sammen med Øster herred samt Christiansø, Bornholms østre provsti med i alt 9 pastorater.

Åkirkeby: Købstaden Åkirkeby ligger i Sønder herred under 55° 4' 14" n. br. og 14° 55' 16" ø.l. for Grw. beregnet for kirkens vestre ende. Bornholms sydligste del har ingen kystbyer. Her er byfunktionerne samlet i Åkirkeby, der ligger i det frodige sydbornholmske landskab midtvejs mellem Rønne og Neksø og mellem Almindingen og badestedet Boderne. Historie: Åkirkeby ( 1420 Aakierkiæby ) er rimeligvis den af Saxo under 1149 nævnte landsby. Blev købstad i 1346 hvorved byen var øens eneste landsby der blev forfremmet til købstad. Den var øens vigtigste by i middelalderen, da den var sæde for Bornholms kirkelige styrelse, ligesom også øens landsting holdtes her lige til 1776, da det flyttedes til Rønne ( ophævet 1813 ). Åkirkeby har dog selv haft en havn ved sydkysten ved Raghammer, lidt øst for Grødby å's udløb, men den var helt tilsandet i begyndelsen af 1800 tallet. I Åkirkeby og Åker sogn døde i 1618 928 mennesker og i 1654 557 mennesker af pesten. Mere end den halve by brændte den 24/08-1684. En del af byen og hospitalet samt skolen brændte den 10/05-1760. I 1658 havde byen ialt 60 borgere, 1769 var der 361 indb. Åkirkeby ( Bornholmsk Åkjærkjeby ) betyder slet og ret >> byen ved Åkirke <<, og denne har igen sit navn efter de to åløb i byens opland, Læså og Grødbyå. I 1510 blev byen brandskattet af Lübeckerne, og 1684 lagde en ny brand mere end halvdelen af byen i aske. Åkirkebys betydning som hovedstad gik tabt, dens havn ved Raghammer sandede til, og i 1787 levede mere end 10 procent af byens folk af tiggeri, blandt disse mange gamle. Endnu i 1808 hed der i en indberetning til øens amtmand, at >> ikke ti borgere i den hele by ere gieldfrie <<, men med 1800 tallet begyndte dog en ny opgangstid for byen.
Årstal - Folketal : 1787 - 432, 1845 - 545, 1893 - 967, 1940 - 1567, 1955 - 1540, 1965 - 1502, see Åker

Åker: Omgives af Vester herred ( Vestermarie sogn ) , Åkirkeby købstad, Øster herred ( Østermarie sogn ), Pedersker Højlyng, Bodilsker og Pedersker sogn samt Østersøen langs en 6 km kyststrækning fra Lilleå's munding til Raghammer Odde. Sognet der ligger rundt om Åkirkeby, strækker sig mod nord ind i højlyngen, hvor et større område nu udgør Åker plantage. Her ligger det højeste punkt Knægten 121m. I sognet fandtes der i 1691 3 proprietærgårde, 67 selvejergårde, 25 vornedegårde og 8 udbyggerhuse og i 1893 fandtes der 88 gårde, 400 huse på 12848 tdr. land.
Årstal - Folketal : 1787 - 1325, 1845 - 1865, 1893 - 2347, 1940 - 2522, 1955 - 2329, 1965 - 2195, 2019 - 3202,

Pedersker: Omgives af Åker, Bodilsker og Povlsker sogn og har mod syd en 6½ km. lang sandet kyst fra Raghammer Odde mod sydøst. Sognets andel i Højlyngen, med Pedersker plantage, ligger som en isoleret enklave 3 km. mod nord omgivet af Åker sogn, Øster herred ( Østermarie sogn ), Povlsker plantage og Bodilsker sogn. Inden for stranden ligger et ca. 1 km. bredt lyng og plantagedækket flyvesandområde, sømarken. I sognet fandtes der i 1691 1 Proprietærgård, 30 selvejergårde og 12 vornedegårde og i 1893 fandtes der 71 gårde, 144 huse på 4678 tdr. land.
Årstal - Folketal : 1787 - 758, 1845 - 931, 1893 - 1124, 1940 - 1198, 1955 - 1113, 1965 - 1057, 2019 - 570,

Bodilsker: Omgives af Povlsker, Pedersker, Højlyng, Øster herred ( Ibsker sogn ) og Neksø købstad samt Østersøen med den åbne lavvandede Balka bugt 2,2 km. med kyst på begge sider af det lille Melå. Syd for åens udløb danner kysten en bred sandet forstrand med bagved liggende klitterræn. I sognet fandtes der i 1691 39 selvejergårde, 15 vornedegårde og i 1893 fandtes der 52 gårde, 165 huse på 6813 tdr. land
Årstal - Folketal : 1787 - 683, 1845 - 919, 1893 - 1300, 1940 - 1413, 1955 - 1452, 1965 - 1454, 2019 - 850,

Povlsker: I øens sydøstlige hjørne omgives mod vest af Pedersker og mod nord af Bodilsker sogn. Højlyngen hvoraf største delen optages af Povlsker plantage, ligger 6 km. nordligere omgivet af Bodilsker sogn , Pedersker højlyng og Øster herred ( Østermarie og Ibsker sogn ). Mod syd og øst begrænses sognet af en fladvandet sandkyst af meget finkornet hvidt sand, som inden for en bred forstrand danner et klitlandskab, der kulminerer i de op til 15m høje hvide klitter ved Dueodde. Sognet har på grund af de store sandarealer været særlig udsat for sandflugten. 1618 blev 4 gårde til dels ødelagt, 1630 1 gård og 1711 og 1717 4 gårde. De måtte dels flyttes, dels have store skattelettelser. I sognet fandtes der i 1691 39 selvejergårde og 14 vornedegårde og i 1893 fandtes der 82 gårde, 126 huse på 6813 tdr. land.
Årstal - Folketal : 1787 - 674, 1845 - 990, 1893 - 1100, 1940 - 1226, 1955 - 1260, 1965 - 1241, 2019 - 1047,

Neksø Købstad: Hører til Sønder herred, under 54° 3' 38" n. br. og 15° 8' 4" ø.l. for Grw. beregnet for kirkens vestre ende. Historie: Neksø ( 1346 Nexe, 1429 Nexø ; navnet er muligvis sammensat af gl.da. Sæ, >>Sø << ) nævnes allerede som købstad 1451 og fik ligesom Rønne sine privilegier bekræftet i 1555. Ved Lybækkernes angreb på øen i 1510 blev byen afbrændt, og den led også meget ved Svenskernes overfald 09/06-1645 da de under Wrangels anførsel beskød og plyndrede den. Da den anden >> mandedød << eller byldepest brød ind over Nexø 1653 og i halvandet år rasede over Bornholm, lagde den alene i Nexø 413 mennesker i graven, vel næsten den hele by, og i 1658 angaves den at have 100 borgere, i 1769 var indbyggerantallet 1172. 28/10-1756 hærgedes byen af en voldsom ildebrand. Og maj 1945 blev den atter stærkt medtaget ved de russiske luftbombardementer, der ramt 856 af byens ca. 900 ejendomme og totalt udslettede 175 huse. Neksø købstad er Bornholms næststørste købstad.
Årstal - Folketal : 1787 - 1175, 1845 - 1406, 1893 - 2327, 1940 - 2932, 1955 - 3276, 1965 - 3418, 2019 - 3638,