Bornholms Slægts- og Lokalhistoriske Forening

Article Index


Eastern district

 østerherred

Købsteder: Svaneke.

Sogne: Østerlarsker, Gudhjem, Østermarie, Ibsker.

Bornholms øster herred omfatter kyststrækningen fra Salene bugt i nord forbi Svaneke til Frederiks stenbrud nord for Neksø. I det indre af øen hører Paradisbakkerne og Ølene hertil.

Herredets areal udgør 12809 ha.

Øster Herred udgør sammen med søndre herred, samt Christiansø, Bornholms Østre provsti med ialt 9 pastorater.

Gudhjem: Øens mindste sogn, omgives mod syd og vest af Østerlarsker sogn mod nord og øst af Østersøen. I sognet findes fisker: og havnebyen Gudhjem, byen ligger dels på en klippeflade ved foden af Bokuld, dels op ad de stejle skråninger mod vest og syd. Ved pesten 1653 -54 blev den næsten affolket, idet der i Gudhjem og Melsted døde 105 mennesker, men efter den skånske krig 1675 -79 befolkes den atter af flygtninge fra Skåne og Blekinge, en indvandring, der endnu skal give sig kende i særegne sprogdannelser. Gudhjem var i 1737, med sine 52 husfædre, dobbelt så stor som noget andet fiskerleje på øen, Melsted havde da 10 husfædre. Bornholms ældste handelsby, har købstadpræg og de fleste af en købstads offentlige bygninger og institutioner, selv om den ikke længere har købstadsrettigheder. Endnu i 1664 talte kongen Gudhjem blandt sine Købstæder. I sognet i 1893 fandtes der 6 gårde 137 huse på 227 tdr. land.
Årstal - Folketal : 1787 - 299, 1845 - 393, 1893 - 653, 1940 - 936, 1955 - 811, 1965 - 907, 2019 - 678,

Østerlars: Omgives af Østermarie sogn, Vester herred ( Vestermarie sogn og Nyker plantage) og Nørre herred ( Klemensker og Rø sogn ). Mod nordøst begrænses det af Østersøen og af annekset Gudhjem. Kysten afviger ikke væsentlig fra den øvrige del af øens Nordøst kyst ved Salene vest for Gudhjem og ved Melsted øst for Gudhjem findes mindre områder med sandstrande, men derudover er det en indskåret klippekyst med maleriske bevoksninger. Sognet ligger i et stærkt kuperet granit terræn i ca. 100 m. højde med ret brat fald mod kysten. I sognet fandtes i 1691 1 proprietærgård, 49 selvejergårde, 22 vornedegårde, samt nogle udbyggeruse og i 1893 fandtes der 67 gårde, 211 huse på 6904 tdr. land.
Årstal - Folketal : 1787 - 900, 1845 - 1223, 1893 - 1469, 1940 - 1749, 1955 - 1703, 1965 - 1446, 2019 - 832, 

Østermarie: Omgives af Ibsker sogn, sønder herred ( Povlsker Højlyng og Aaker sogn ), Vester herred ( Vestermarie sogn ), Øster Larsker sogn og Østersøen. Sognet har en kyststrækning på ca. 6 km. med en ret indskåret klippekyst af vekslende højde, mest kendt er klipperne ved Randkløveskåret, men hele kysten er meget smuk og stærkt besøgt af turister. I sognet fandtes i 1691 2 proprietærgårde, 80 selvejergårde, 17 vornedegårde og 6 vornedehuse og i 1891 fandtes der 147 gårde, 298 huse på 11231 tdr. land.
Årstal - Folketal : 1787 - 1369, 1845 - 1903, 1893 - 2296, 1940 - 2727, 1955 - 2493, 1965 - 2322, 2019 - 1434,

Ibsker: Begrænses af Sønder herred ( Neksø Købstad, Bodilsker sogn og Povlsker plantage), Østermarie sogn og mod nord og øst af Østersøen og Svaneke Købstad. Sognet har mod nord en indskåren klippekyst på 1,7 km med Listed fiskerleje og bådehavn. På Østkysten 7 km. med Årsdale fiskerleje og bådehavn, som ligger 2½ km syd for Svaneke. Det højeste og mest kuperede område ligger mod sydvest i Ibsker højlyng, der dannes af Helvedsbakkerne mod øst og Paradisbakkerne mod vest. I sognet fandtes der i 1691 3 Proprietærgårde, 36 selvejergård, 20 vornedegårde og 3 vornedehuse og i 1893 fandtes der 60 gårde, 185 huse på 5732 tdr. land.
Årstal - Folketal : 1787 - 841, 1845 - 1336, 1893 - 1622, 1940 - 1719, 1955 - 1624, 1965 - 1574, 2019 - 1123, 

Svaneke: Ligger på øens østligste punkt i Øster herred under 55º 8' 3" n. br. og 15º 8' 40" ø. l. for Grw. beregnet for kirkens vestre ende. Historie: Svaneke ( udtales Svanika ; 1491 Swanicke; navnet er antagelig Swanika afledt af et gl. da. Swanwik, >> Svanevig << ) Nævnes ligesom Rønne som Købstad i slutningen af 1400 tallet og fik ligesom den sine privilegier fornyet i 1555. I 1660 tallet og 1700 tallet har den sikkert været en ret livlig handelsby. I 1610 brændte den halve by, men helt op i 1700 tallet har den kunnet stå sig i kampen med Neksø som Østbornholms vigtigste handelsplads. I 1658 havde byen 70 borgere og i 1769 var indbyggertallet 669. Svanekes >> Hospital << har vel egentlig kun været et fattighus der gav 3-4 fattige husly og varme, der er vist ikke ældre end fra 1700 tallet. Havnens ødelæggelser under stormfloden 1872 var en katastrofe for byen, først 1897 kunne den genåbnes, men da byen ingen jernbane fik, erobrede Østermarie stationsby store dele af Svanekes naturlige opland.
Årstal - Folketal : 1787 - 603, 1845 - 524, 1893 - 1351, 1940 - 1157, 1955 - 1187, 1965 - 1174, 2019 - 988,